Лемешев Михайло Степанович

Резюме

Лемешев Михайло Степанович – к.т.н., доцент кафедри БЖД.

        Закінчив Вінницький політехнічний інститут в 1988 році. Інженер-будівельник за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». З 1988 по 1995 рік працював інженером на Житомирському домобудівельному комбінаті. З 1996 року працює у Вінницькому політехнічному інституті на посадах: інженера, наукового співробітника, асистента У 2005 році захистив кандитатську дисертацію на тему «Радіозахистні покриття із бетелу-м» (спеціальність 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.). З 2006 року працює на посаді старшого викладача, а з 2008року — доцента кафедри МБОПБЖ. У 2010 році присвоєне вчене звання доцента.

         Є співавтором 12 навчальних посібників та більше 160 наукових статей. За сумісництвом працював на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника і старшого наукового співробітника під час виконання держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних робіт за напрямами наукової діяльності кафедри. Напрямок наукової роботи –  “Енерго- і ресурсозберігаючі технології виготовлення будівельних матеріалів. Бетони спеціального призначення”.

         Викладає дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в робітничій професії», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі». Є консультантом студентів усіх спеціальностей факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання з розділу «Охорона праці» в бакалаврських роботах та розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах та роботах спеціалістів і магістерських роботах.

Підвищення кваліфікації:

         2010 р. – пройшов навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки у Державному підприємстві «Головний навчально-методичний центр національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці» (м. Київ), посвідчення № 65-10 від 19.03.2010 р.

         2014 р. – пройшов навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки у Державному підприємстві «Головний навчально-методичний центр національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці» (м. Київ), посвідчення № 17-14-13 від 31.01.2014 р.

 Контактна інформація:

21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 3 (вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 7), кімната 3403,

тел. 0432-59-82-52,

e-mail: mlemeshev@vntu.edu.ua

 

Профіль автора в Google Scholar

Профіль автора у репозитарії

Профіль автора в Scopus